Portishead – Roads

Czy tylko mi się Skunk przypomina?