Portishead – Roads

Czy tylko mi się Skunk przypomina?

Rytm bicia serca

Czuję
Jeszcze bije
Nierówno
Jakby na siłę

Kreska
Kropka
Kreska

Nerwowe
Trzy kreski
W nos
Obłęd cielesny

Kreska
Kropka
Kreska
Kropka

Uleciał obłęd
Przez otwarte
Ce ramiona

Cztery kropki

Kropka
Kreska

Kreska
Kreska

Nie słyszę
Jestem tam i tu
Sam
Nie widzę

Czujesz?