Grójecka

Jeden obraz
Wart jest więcej
Niż tysiące słów

Ranne drzewo

Gęsto w pracy zazielenione

W cieniu stoi ogrodzenie

Na co inne plecione niegdyś

Drzewo ranią bratnie ciernie

Ranne drzewo 2